GED ขอเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

GED ขอมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ให้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี โดยมีการรับมอบสิ่งของสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าดับไฟป่า เมื่อวันที่ 19 มีนามคม 2563

ผู้รับมอบ สิ่งของบรรเทาภัยไฟป่า

นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 จังหวัด ปราจีนบุรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close