รับฟรี! หน้ากากอนามัย สู้ศึกไวรัสร้าย “โคโรนา” ไปด้วยกัน!!

สู้ศึกไวรัสร้าย

“โคโรนาไวรัส” ศึกนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองกันครับ รับฟรี!หน้ากากอนามัย 500 ชุด สำหรับคนที่ลงทะเบียน 500 ท่านแรก!!

ประกาศผลผู้โชคดี 500 ท่านแรก ได้รับหน้ากากอนามัย

1 เบญจพร สินธุมาลย์
2 อภิษา กล่อมแสง
3 Nokkaew Khemthong
4 น้ำอ้อย น้ำอ้อย
5 รชยา สิทธิเลิศ
6 วิภาวรรณ ช้างทอง
7 Fadeelah Maseng
8 วรรณวิสา อินทสิทธิ์
9 มุกดา​ วิมานจตุรงค์
10 Pin Suvaphat
11 ณิชมน ผาติทิต
12 นู๋เอ๋ หมาอ้วน
13 Lookjan Siwapatch
14 Phatthanan Thapkhaen
15 Beer Heineken
16 Waraporn Arundorn
17 Anek Max Seaung
18 Su Cha Suchawadee
19 A SuaNoi Anthoney
20 Sasikan Choopang
21 Gus Bell
22 ปกฉัตร สุขแสงธรรม
23 Nus Nura
24 Kittyja Sumpradit
25 Suhuly Lovery
26 Kamonwan Supawattanachai
27 ซัลวา นา
28 Noii Maneenuch
29 Thananporn Chinsumakul
30 Paphada Sanwilai
31 ไตเติ้ล พัชรพล
32 Saj Patty
33 Julalak Jainan
34 อนงค์ วอไธสง
35 Yeelee Masa-a
36 อมร ทูลธรรม
37 ทนัญญา โยมา
38 Nattawadee Tantiwattanapon
39 ปรียา​ ทำประมูล
40 อรกัญญา โตวัน
41 Rohana Uma
42 Sarawadee​ Suwannurak​
43 Patchanee Okuda
44 Kadwarin Chotikul
45 รุ้งรดา มหาพิรุณ
46 Waraporn Moji Chanaboon
47 โศภิต เหล็กเพชร
48 ละมูล ศรีด้วง
49 พรรณิภา จันทรกำเนิด
50 Tangmo Pat
51 Atgima Meenissai
52 Thitima Muengchumpol
53 วรินดา จะตะ
54 สมภัทร สุขพาณิชย์
55 Yu Ree
56 ภัทรา​ภรณ์​ จิตรฐาน
57 Jirayu JP
58 Jurin W. Poungseeghun
59 กิ๊บก๊าบ กุ๊กกิ๊ก
60 นกแล
61 Sukanya Gokoon
62 Mmnlz Nudtaporn
63 ณภัทร บูรณะพันธ์
64 มนสิชา ไตรผล
65 Preeyakorn Sitthi
66 ชญานี จันทร์พรม
67 กมลลักษณ์ วงศ์สวรรยา
68 จุฑามาศ สร้อยฉิม
69 Ponchanok Minn’z
70 Noey Phiyada
71 อัจฉรา แสนสุข
72 ปลาหนัน เทียนเงิน
73 Linda Iinda
74 เนตรอุมา ช่างแก้
75 กนกวรรณ ยิ่งเจริญ
76 Arissara Sa-nguanpong
77 Chanya Phadam
78 Orawan Ngaongam
79 Janpen Meesuwan
80 สุดาลักษณ์ เกษมโภคากุล
81 Paweesuda Nakpun
82 กัญฐ์ช​ลิ​ดา​ ปา​นา​ผล​
83 Aon Sukrit
84 Suwanna Saw
85 Kriddsapp Cheambudd
86 Warunee Tan
87 อรวรรณ วิจิตรพงศาพันธุ์
88 Petch Sriart
89 Sopida Pansee
90 Vayuree Ke
91 มนฐิชา ผิวดี
92 ทิพารามณ์ พลอยศรี
93 ยุพิน มหาศาล
94 Nannie Saengjun
95 Tukky Tukta-tukky
96 ศราวุฒิ ไม้เขียว
97 Nanzy Weerawat
98 หญิง ลักขณา
99 Maneerin Mod Ritkun
100 ปรานอม แข็งขัน
101 ซันนี่ ซันโน้น ซันนั่น
102 Siriporn Lomsoonthorn
103 ดวง ริชชี่
104 Maturada Phanpoo
105 ปวีณา อ่อนนุ่ม
106 Neung Nam New
107 Nucfarus Daro
108 ฮ่องเต้ลูกแม่แอร์ กาเตชะ
109 ธีระภัทร สงวนทรัพย์
110 Chanapa Jairut
111 พลกฤษ
112 Suwimol Marin
113 Thotsakan Klubmaidrunk
114 สุพัตรา ผิวผ่อง
115 Sombat Chimmanee
116 สมส่วน ทิมทัย
117 อัจฉรา ดาวร้าย
118 Lapatrada Ramonpannipa
119 สุภนันท์ มงคลการ
120 Nicha Panicha
121 อภิรดี เหลืองอ่อน
122 Apple Zaza
123 Piijobjab Prapasri
124 น้ำอ้อย ทะมาลา
125 Yanisa Charoendeeying
126 Kwang Punyanut
127 พรทิพย์ บ่างแสงนุรัตน์
128 จิราพร สุขประเสริฐ
129 Ann Boon
130 ณัฐสุดา สาระวัน
131 ศรัณย์ อภิรมย์สรรค์
132 Thapanee Homwarn
133 Suttida Weerawong
134 เนตร​ทิพย์​ แช่มช้อย​
135 บุญญาภา แก้วโสภาค
136 PooNa Pimpron
137 จิราวรรณ ยาวะโนภาส
138 วรรณนิภา สิงห์พรมมา
139 Patchamon Kongmung
140 Nannapas Nook Owatsuwan
141 Ratree Marpajak
142 ประสาท เสริ่มกลิ่น
143 นูรโซเฟีย กีใจ
144 Plee Plee
145 Radathip Samransuk
146 จักรกฤษณ์ ปิ่นทอง
147 ชบาแก้ว ภู่วิจิตร์
148 ฮัซลีนา อุเซ็ง
149 ทิวาพร พิมปี
150 Tuk Ka Tun
151 Yui Na
152 ดารณี พันธุ์วิเชียร
153 นิสาชล วัฒนภาเกษม
154 ฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์
155 Phapanan Kanluang
156 kornrapin Sukreerat
157 Kirati Krajang
158 Ponnipa Youngsub
159 Siriluck Rattanapoka
160 ปิยนุช เจริญวัฒนะทรัพย์
161 ครู หน่อย
162 นันทัชพร ดอนผิวไพร
163 นฐพร แทนเกษม
164 รัตนา ผ่องศรี
165 Jirapa Jittiwajeeracheep
166 อุเทน​ มณีมอญ
167 นนลณีย์ ธีรเธียไชย
168 อารีวรรณ ยิ่งยง
169 คุณากร ศิริสถิตย์
170 น้องก๋วย เจ๋ง
171 สุกันญา จันทร์เกษร
172 Yaowamal Khunkaew
173 ดรุณทิพ ฮ้อศิริมานนท์
174 น้ำผึ้ง บุญทองดี
175 วีณา พลูคุ้ม
176 FongBeer Nareerat
177 หนังสือ เล่มใหม่
178 Maew Nakhonpathom
179 สถาพร ภิญโญ
180 Petyprincez Nc
181 Narat Koopratoomsiri
182 ภานุภัส พรงเวียง
183 Aimon Ngek
184 Chonlada Cc
185 ภาวิตา แสงคำ
186 Palmy Icecream
187 ปาชาติ บุตรดี
188 Chutima Phetklad
189 Suntree A Y
190 Thicharat Kittiwiraphong
191 Sasipraphai Sairam
192 Maturada Meerasing
193 รุ่งรัชนี สอนสุวรรณ
194 อัญชลี มาลินทา
195 ทิพย์สุดา ทัศวงษ์
196 ปทุมวดี จารุพันธ์
197 Thana Nuch
198 Adul Sangchaaum
199 สุรัสวดี สาตแฟง
200 นีรนุช ไชยตัน
201 เสาวลักษณ์ คำยอง
202 วิไลวรรณ ชิ้นฟัก
203 วิไลพรรณ เหลืองเพชรงาม
204 กิตติมา ฉันทวิลาศ
205 กรรณิกา สิ่วหงวน
206 กนกวรรณ นามูล
207 เฉลิมขวัญ อนุจร
208 ซาเราะห์ มุมิ
209 แพรวพรรณ แก้วโขง
210 สุชาดา บุตรดี
211 ลลนา หวังซ๊ะ
212 อาราย มุมิ
213 จิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ
214 วดี สุวรรณวาสี
215 ธัญญาภรณ์​ ใหม่วงค์
216 รัตน์ โพธิ์ประทับ
217 พราวพร ทุมแก้ว
218 ปิติพร ตรงมา
219 ภัทรา เจนสระคู
220 ยุวรี สมชื่อ
221 ฟิกฮี บินมะดีเยาะ
222 สุภาวิท โพธิ์หิรัญ
223 รัตนาภรณ์ ก๋งเม่ง
224 พณภท บุญลำพันธ์
225 เบญจมาศ สมถวิล
226 จุไร จรูญวิทย์
227 นัดดา ศิริยา
228 สิทธิศักดิ์ สมถวิล
229 ศิริประภา บุญเจริญ
230 สมชาย เจริญลาภ
231 โสรยา แสงแก้ว
232 ปิยนันท์ วิเศษพาณิชย์
233 อัสวานี อูมา
234 พรทิวา เสนาดี
235 สุรีย์ องอาจ
236 อาทิตย์ จตุนาม
237 อมรรัตน์ ยะปะตัง
238 พรภาณี จตุนาม
239 พัชรินทร์ เล็กสง่า
240 บุญตรา บุญชม
241 พลอยไพรินทร์ เจียมทอง
242 พิมพ์วลัญช์ สมบูรณ์
243 ลาวัลย์ พูนชะโน
244 สุกัญญา คิดเคี่ยน
245 ปาลีรัฐ แสงหิรัญ
246 เสี้ยน เครือหมื่น
247 ธนาภรณ์ ฝ่ายนา
248 วิสุนี สุนทรสุข
249 วีรยา วรรณยศ
250 เรณู แก้วสุระ
251 วรรณิกา นราศรี
252 นราธิป เปรมสุวรรณ
253 มนตรี สมัครการ
254 เยาวเรศ จันทร์แสง
255 จุฑาทิพย์ ดีแท้
256 มูฮำมัดกัสพี เจ๊ะเลาะ
257 พงษ์ศักดิ์ ถาวร
258 เรณู ปราบประจิตร
259 อติกานต์ สงมูลนาค
260 หอมชื่น ประภาพร (แมว)
261 มีเนาะ ยะโกะ
262 สมบูรณ์ นาคนาม
263 ลัดดาวรรณ เเจ้งอรุณ
264 สรินทรณ์ ปิ่นแก้ว
265 วิลาวัลย์ คำฟูบุตร
266 ณัฏฐ์ปภัษฐ์ ทิวาลัย
267 นุชจรีย์ พะเดอะ
268 อับดุลเลาะ อีแต
269 วรัญญู เปียดี
270 พิรุณญา สมสุขเจริญ
271 กัลยา เดชเสรีกุล
272 บรรพต นิลรัตน์
273 พัชรนันท์ พณิชช์จิระสกุล
274 เลิศมณี บุษราคัมวดี
275 วิไลวรรณ สุขรมย์
276 อรรถพล พาณิชย์จิระสกุล
277 พัณณิตา เนียมพา
278 อวิกา คล้ายสุวรรณ์
279 ณัฐชนน บุญสงวน
280 พิพัทธ์ คชรัตน์
281 ซุลกิฟลี บินสะแอ​เต๊ะ​
282 พิชญ์สินี โมหมื่นไวย
283 สมประสงค์ จาดไทย
284 สิริลักษณ์ รัตนกุญชร
285 อัญชลี อรุณทิพย์ไพฑูรย์
286 วิชชุดา พิศุทธิ์หิรัญ
287 กรรณิการ์ เก็บกลาง
288 ณภาภัช แก้วมณี
289 ศุภกิจ ยังโหมด
290 สุดารัตน์ กาสิงห์
291 วิไล ษมากร
292 โตษณาธิกานติ์ พลศรีราช
293 วีระพล ปานเดชอุดม
294 เทวกฤต ทรงธรรมวัฒน์​
295 วันดี ชวนประสบโชค
296 สมหญิง แสงนุ่มพงษ์
297 Piyanuch Sama
298 ดาราวรรณ เพียศักดิ์
299 ชลรดา มาคงกุล
300 ชยากร กลิ่นเนียม
301 สุนทรีย์ สำเภาทอง
302 จุฑารัตน์ ช้างแดง
303 ยศสิณี ศรีรุ่งเรือง
304 นิภาภรณ์ ล้อดงบัง
305 สมบูรณ์ พรหมมา
306 ธนพัต สมรวย
307 พัชราภรณ์ พัชรเจริญพงศ์
308 นูรฟาดียา สะตือบา
309 สมพร ผลสุวรรณ
310 วัฒนาวรรณ ปัญนา
311 สุภารัตน์ สุวรรณทิพย์
312 ศิวานิล พระภูมี
313 ณัฏฐ์ธยาน์ อินทร์ช้าง
314 ชนิดา ก้านจันทร์
315 กาญจนภา กองแก้ว
316 ศุกลวัฒน์ มีเต็ม
317 อณัฐติยา รื่นมล
318 อรพินท์ คงสีหา
319 กิตติมา นิติเศรษฐการย์
320 สิวรีย์ สิชฌ์ชลภักษ์
321 ธีระกานต์ วรรณกิจ
322 เจนจิรา ชมภูจา
323 วริยาภรณ์ มั่งคั่ง
324 อรอนงค์ สูนขุนทด
325 ยุวดี ประดิษฐดี
326 บังอร น้อยอุ๊ด
327 วาสนา รอดทอง
328 กัณฑ์นริน ราชรินทร์
329 สวนีย์ วัชโรทัย
330 ชญาภา เจริญสุข
331 น้ำเพชร อันเพีย
332 ธนาภรณ์ ไชยหาวงษ์
333 ประวิทย์ ก่อสูงเนิน
334 สถาพร​ อริยพงศ์ภักดี
335 อรุณี เหรียญมุง
336 จรินทร ดีธนสุวรรณ
337 พิชญา อิศราภรณ์
338 พัชรี บริบูรณ์
339 มณฑกาญจน์ กันจันทร์
340 กัญญาภรณ์ ภู่เจริญ
341 ฐิติมา หนูพรหม
342 ศศิธร พัฒณธัญญา
343 กัญญพัชร จอมแปง
344 องอาจ เด่นตี
345 ศุภกานต์ คุ้มครอง
346 นฤมล ไหลมา
347 นฤมล พัฒนาพร
348 มาริสา วัฒนวิจารณ์
349 มินารัตน์ พิมพ์สาลี
350 ภานรินทร์ธรณ์ เพิ่มทองคำ
351 ปริณดา ษมากร
352 น้ำฟ้า สุขถนอม
353 น้ำผึ้ง จันทร์แก้ว
354 ธีรพงศ์ หงษ์สา
355 สุรสิทธิ อัมพุนันทน์
356 สิริภัสสร มีแววแสง
357 คงศักดิ์ วงศ์อรุณสุภา
358 จุฑาวรรณ​ เลี่ยมเปี่ยม
359 ศรีลามล พอก๊ะ
360 เนติมา รักตะสุวรรณ
361 กนกวรรณ เหลืองเลิศวัฒน
362 กมล ปลูกงาม
363 ไซนาบ ลือมานะ
364 วาสนา คงคำ
365 บุษรา มลิดล
366 กัญจณา ฝั้นวงศ์
367 เอกริน กำแพงเงิน
368 นุชนารถ อนุศรี
369 จงรักษ์ เมฆคง
370 รัชนี โสอุดร
371 สิริวรรณ โตเดช
372 สายัณห์ ทำพันธ์
373 ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
374 สุดใจ เพียชิน
375 เพ็ญนภา กันธะวิรส
376 มัสลิน ตันสุวรรณวงศ์
377 รุสนิง ยะโก๊ะ
378 กิติยา ดาเลง
379 อานนท์ ฮั่นตระกูล
380 ทิพย์อาภา เรืองกิจตระการ
381 ยุทธพงษ์ โพนทา
382 สุรัตนา แพเกิด
383 นรินทร์สิรี พันธ์ปัญญา
384 ฟาตีฮะห์ มะดือเร๊ะ
385 สายชล กันทะไชย
386 กาญจนา​ วรา​ลักษณ์​
387 พรรนิภา ผละผล
388 พีระพงศ์ กัทลี
389 ธนพล บุรชล
390 ปฐวี บุตรพรม
391 เขจรศาสตร์ วริยาธรณ์
392 จิรารัตน์ เขย่า
393 ประภากร รักสันติสุข
394 ธนกานต์ วงค์หน่อแก้ว
395 ภัทราวดี โตพังเทียม
396 ปิติพร ประสพศักดิ์
397 ธนกานต์ วงค์หน่อแก้ว
398 พล เขย่า
399 กมลรัตน์ บู่ทอง
400 สิริกุล พรหมพงษ์
401 ธีรพงษ์ บุญเพิ่ม
402 พิมพ์ใจ ตั้งการ
403 มนตรี ฤทธิ์สกุลชัย
404 จิตติมา ณะแก้ว
405 สุกัญญา เอี่ยมสุภา
406 นันทนา ทาสมบูรณ์
407 เสาวนา ลาภวิสุทธิสาโรจน์
408 สุไรญา ดอเลาะ
409 วรัญญา พิศาลพันธ์
410 บุษราคัม เฉลิมวรรณ
411 รุ่งระวี ฟองวิฑูร
412 ณัชนิชา สงรักษ์
413 เดือนฉาย อมะลัษเฐียร
414 อัญฑิการ์ สุคนธามาศ
415 สุปราณี บันทอน
416 โชติรัตน์ จงดี
417 รัตติกาล พยายาม
418 น้องนุช แซ่อิ๋ว
419 สมประสงค์ ทองทิพย์
420 ขวัญใจ ทองดอนโต
421 อิสรีย์ อัครกำจรเกียรติ
422 ภัทรลดา จันทร์เปล่งแสง
423 เกศินี ใจสวัสดิ์
424 อรุณรัตน์ ปินนะรา
425 นุชจรินทร์ เสมอภาค
426 นภัทร จตุเพชร
427 วิจิตรา พิมสิม
428 เดชฤทธิ์ คำมณี
429 อลิสรา รักอนุสรณ์
430 รมิดา พึ่งสีใส
431 วรณทนีย์ ทองจันทร์
432 รสิตา เขมนพันธ์
433 อังคณา กันทะวงษ์
434 สุพรรษา มัสโอดี
435 อัมรินทร์ อรุณวรรณ
436 รอบีอ๊ะฮ์ บินหมัด
437 วันดี อาดำ
438 พรประภา อยู่คง
439 สุริยา เจ๊ะมูซอ
440 เสกศักด เมธากาศ
441 ณิชนันช์ ชอบจิตร
442 นราธิป โตปรางค์
443 วัชรพงศ์ สุพรรณ์
444 มูฮัมหมัดกาดาฟี สาเหาะ
445 เบญจรัตน์ เซ็นหลวง
446 อนัญญา เรืองรอง
447 อนุสรณ์ มีผิว
448 พิมพ์รัตน์ พินชัย
449 วัชรี พิมพ์หอม
450 มิ่งขวัญ ทิมเจริญ
451 จิราภรณ์ มะจันทร์
452 โชติภรณ์ ลุนทา
453 นันทพัฒน์ ดาปาน
454 ธัญรัตน์ คงชู
455 สุณีย์ พิกุลศรี
456 จารุวรรณ สอนแก้ว
457 ธนวัฒน์ บุญทอง
458 ณัฐชา ผดุงรมภ์
459 กัมพล ขันคำ
460 ชลธิรศน์ สาหินกอง
461 อุษณีย์ บู่สามสาย
462 นารีรัตน์ แสงสว่าง
463 ซีรีน ต่ายหลี
464 กัณหา ศรีจาง
465 รัฏฐิการ์ คงประพันธ์
466 อารียา พลหินลาด
467 สุรภี ตัวละมูล
468 พิมพ์พร เลิศรัตนรังษี
469 นฤมล วรรณสว่าง
470 จินตนา จันทโรทัย
471 รัชนีย์ เล็กชูวงศ์
472 จิตราภรณ์ นาคราช
473 กมลพรรณ อินทร
474 เนตรฉนก ใจวัน
475 ปรวรรณ จิตต์สนอง
476 จารุณีย์ จิระพงษ์สถิต
477 ณริสรา ประชาศิริสกุล
478 สุกัญญา​ วงศ์วิเศษ
479 อรวรรณ ธีระธาน
480 กนกวรรณ บุญกมลพงศ์
481 ณัฐพร สีสาโคตร
482 พัชรินทร์ คำยอดแก้ว
483 นิรา ติยเวศย์
484 สุรดา​ บัวเปีย​
485 มาซีเตาะ สาแม็ง
486 ชำนาญ แก้วตา
487 สิริยา ณ​ ลำปาง
488 สายใจ ด่านวิทยากุล
489 จิราภรณ์ ปวงศาลา
490 ศุภชัย ขุนเกลี้ยง
491 วิทยาศาสตร์ โพธิสาราช
492 กัญฐณา กิจกำจรกุล
493 อัทยา เนียมศิริ
494 ปนัดดา ทองพูน
495 จรินทร์ทิพย์ วงษ์ปัญญา
496 ภัสราภรณ์ ปวงหล้า
497 ฮามีซาน มะ
498 ดวงทิพย์ นาวงศ์
499 สุนิสา แอโสะ
500 พนิตนันท์ ปลอดปล้อง พนิตนันท์


 

ลงทะเบียนรับหน้ากากหน้ากากอนามัยฟรี ที่นี่

โคโรนาไวรัส แจกหน้ากาก

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกาการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อรับฟรี หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 25 บาท สำหรับ 500 คนแรกเท่านั้น
 2. ระยะเวลาลงทะเบียน 27 มกราคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
 3. แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากอนามัย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.>> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com/
 4. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หน้ากากอนามัย ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์มอบหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน 500 คนแรกเท่านั้น
 7. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 8. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัย 500 ชิ้น ภายใน 30 วันทำการ หลังแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับ
 9. บริษัทฯ จะจัดส่งหน้ากากอนามัย ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
 10. หากผู้ลงทะเบียนไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การรับหน้ากากอนามัย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ขอสงวนสิทธิ์มอบหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**การลงทะเบียนดังกล่าวถือว่าผู้ร่วมลงทะเบียนได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

835x500-Solmax-new-ad

ถามหมอออนไลน์ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไข้หวัด อาการไอ ปวดท้อง ภูมิแพ้  ได้ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง ถามเลย ที่นี่

ติดตามGedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter : @gedgoodlife
Line : @gedgoodlife
Youtube : GEDGoodLife ชีวิตดีดี

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close