ร่วมสนุกจับคู่แท้ดูแลกัน ลุ้นรับฟรี! บัตรคู่ดูหนังเครือเมเจอร์ 10 รางวัล

จับคู่ผลิตภัณฑ์กับโรคทั้ง 4 ให้ตรงกัน

GED good life ชวนร่วมสนุกต้อนรับเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์ เพียง “จับคู่ผลิตภัณฑ์กับโรคทั้ง 4 ให้ตรงกัน” ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับฟรี! บัตรดูหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (มูลค่าคู่ละ 520 บาท)

จับคู่ผลิตภัณฑ์กับโรคทั้ง 4 ให้ตรงกัน

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกาการลงทะเบียน ลุ้นรับบัตรดูหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ :

1. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อลุ้นรับฟรี บัตรดูหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (มูลค่าคู่ละ 520 บาท) ส่งตรงถึงบ้าน

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับบัตรดูหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ : www.gedgoodlife.com

4. บัตรดูหนังมีจำนวนจำกัด 20 ใบเท่านั้น และทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีโดยการสุ่มจากคนที่ลงทะเบียน และจับคู่ผลิตภัณฑ์กับโรคได้ถูกต้องเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรดูหนังให้แก่ผู้ที่จับคู่ผลิตภัณฑ์กับโรคได้ถูกต้อง รวมถึงกรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน สำหรับผู้โชคดี 10 ท่านเท่านั้น

7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close