ร่วมงานบุญ “อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา” วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

งานบุญ

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 บริษัท ดีคอลเจน จำกัด ร่วมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วม งานบุญ “อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา” ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี พร้อมแจกพัดดีคอลเจน และ ร่มเครมิล เพื่อความเย็นสบายในวันที่แดดร้อนจ้า

งานบุญ

งานบุญ

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ