งานทำบุญ วันคล้ายวันมรณภาพ ของพระเดชพระคุณ “หลวงพ่อกวย ชุตินธโร”

หลวงพ่อกวย

รวมภาพ งานทำบุญ วันคล้ายวันมรณภาพ ของพระเดชพระคุณ "หลวงพ่อกวย ชุตินธโร" วัดโฆสิตาราม

สถานที่ : บ้านแค จ.ชัยนาท

วันที่ : 11-12 เมษายน 2562

*ปัจจุบัน วัดโฆสิตาราม เเละบรรดาศิษย์หลวงพ่อกวย ได้ยึดถือเอาวันที่ 12 เมษายนของทุกปี เป็นวันทำบุญประจำปี เพื่ออุทิศและรำลึกถึง หลวงพ่อกวย ชุตินธโร

หลวงพ่อกวย

หลวงพ่อกวย

หลวงพ่อกวย

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ