“แชร์เคล็ดลับแก้ไอละลายเสมหะ” ในสไตล์คุณ พร้อมลุ้นรับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 500 บาท 4 รางวัล

แชร์เคล็ดลับแก้ไอละลายเสมหะ

อาการไอค่อก ๆ แค่ก ๆ แถมยังมีเสมหะร่วมด้วย มันเป็นอะไรที่ทรมานจริง ๆ! ใครที่มีอาการแบบนี้บ่อย ๆ มาร่วม “แชร์เคล็ดลับแก้ไอละลายเสมหะ” ในสไตล์คุณกัน เคล็ดลับไหนถูกในกรรมการที่สุด รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 รางวัล ส่งตรงถึงบ้านคุณทันที อย่ารอช้า! รีบมาแชร์เคล็ดลับกันได้เลยที่ด้านล่างนี้

แชร์เคล็ดลับแก้ไอละลายเสมหะ ที่นี่

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. ร่วมแชร์เคล็ดลับแก้ไอละลายเสมหะ พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน ในหน้ากิจกรรมนี้ เพื่อลุ้นรับฟรี บัตรเติมน้ำมัน PTT 1 ใบ จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ส่งตรงถึงบ้าน

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 10 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2565

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์: www.gedgoodlife.com

4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 4 รางวัล เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีจากเคล็ดลับที่ถูกใจกรรมการที่สุด และกรอกข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

7. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี 4 ท่าน ที่แชร์เคล็ดลับถูกใจกรรมการที่สุด และกรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล, รูปภาพ และวีดีโอ หรือข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ไปเผยแพร่ในช่องทางของ Ged Good Life ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close