GedGoodLife ชวนต่อจิ๊กซอว์ ร่ม 3 ชั้น ลุ้นรับฟรี! ร่มดีคอลเจน จำนวน 30 รางวัล

ต่อจิ๊กซอว์ ร่ม 3 ชั้น

GedGoodLife อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีดี ยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อย ต้องพกร่มคู่ใจไว้กันฝนกันด้วยนะ… วันนี้เรามีกิจกรรม “ต่อจิ๊กซอว์ ร่ม 3 ชั้น” มาให้ร่วมสนุกกัน พร้อมลุ้นรับฟรี! ร่มดีคอลเจน ไว้ปกป้องคุณจากลมฝน มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 30 รางวัล อย่ารอช้า มาร่วมสนุกกันได้เลย!!

จับคู่จิ๊กซอว์ อักษรไหนคู่กับเลขอะไร?

ต่อจิ๊กซอว์ ร่ม 3 ชั้น

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกาการลงทะเบียน :

1. จับคู่จิ๊กซอล์ร่มดีคอลเจน พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลุ้นรับฟรี ร่มดีคอลเจล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 30 รางวัล

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 5 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564

3. ทางบริษัทฯ จะสุ่มคัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ร่วมกิจกรรมที่เล่าประสบการณ์ได้โดนใจคณะกรรมการที่สุด และทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด โดยคณะกรรมการ ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

4. ของรางวัล: ร่มดีคอลเจล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวมรางวัลทั้งหมด 6,000 บาท

5. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. >> ผ่านทาง Website: https://www.gedgoodlife.com/

6. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

8. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

10. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

11. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

12. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการร่วมกิจกรรมตามที่ระบุข้างต้นนี้ และยินยอมให้บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด และคู่ค้าของบริษัท (“บริษัท”) เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครและการซื้อขาย สินค้า หรือบริการต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube, Google, Instagram, Twitter, Tiktok และ website ต่างๆ รวมไปถึงยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การขายสินค้าและการศึกษาวิจัยทางการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเพิกถอนความยินยอม เข้าถึง แก้ไข ลบ ระงับ โอนย้าย และคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหรือโดยการปรับปรุงข้อมูลของข้าพเจ้าผ่านทาง [email protected] Ged Good Life (https://lin.ee/zVmpA00)

***กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้***

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close