คลับคนแพ้ ชวนคนแพ้หาที่พึ่ง มารีวิว ร่วมสนุกชิงรางวัล

ใครแพ้ยกมือขึ้น!! GED Good Life  ชวนคนแพ้หาที่พึ่ง ไม่ว่าคุณจะแพ้อะไร มารีวิวประสบการณ์การภูมิแพ้ต่าง ๆ ชิงรางวัลใหญ่ พร้อมรับคำแนะนำดีดีจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูแลทุกการแพ้ ให้ฟรี!

ร่วมแชร์ประสบการณ์ภูมิแพ้ของคุณ ด้านล่างนี้

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย อากาศเปลี่ยน  ไหนจะเชื้อโรคต่างๆ  หมั่นดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ 🤗💙💙

#คลับคนแพ้ #ดูแลทุกการแพ้ #Gedgoodlife #ชีวิตดีดี

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไข้หวัด อาการไอ ปวดท้อง ภูมิแพ้  ได้ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง ถามเลย ที่นี่


กติกาการลงทะเบียน :

1. เล่าประสบการณ์ แชร์อาการเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่เคยเป็น พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลุ้นรับฟรี เครื่องฟอกอากาศ 3 รางวัล หรือชุดดูแลทุกการแพ้อีก 10 รางวัล

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 10 กันยายน 2564   – 30 กันยายน 2564

3. ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ร่วมกิจกรรมที่เล่าประสบการณ์ได้โดนใจคณะกรรมการที่สุด และทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด โดยคณะกรรมการ ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

4. ของรางวัล:

รางวัลที่ 1 – เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ XIAOMI รุ่น MI 3C จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,190 บาท รวมเป็นมูลค่า 9,750 บาท

รางวัลที่ 2 – Gift Set ชุดดูแลทุการแพ้ จำนวน 10 รางวัล ซึ่งในเซ็ตจะประกอบไปด้วย

  • กระเป๋าผ้า Allernix  จำนวน 1 ใบ มูลค่า 250 บาท
  • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 50 แผ่น มูลค่า 100 บาท

มูลค่ารางวัลละ 350 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,500 บาท

มูลค่ารวมรางวัลทั้งหมด 13,070. บาท

5. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ ​10 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.>> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com/

6. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

8. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

10. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

11. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

12. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการร่วมกิจกรรมตามที่ระบุข้างต้นนี้ และยินยอมให้บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด และคู่ค้าของบริษัท (“บริษัท”) เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครและการซื้อขาย สินค้า หรือบริการต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube, Google, Instagram, Twitter, Tiktok และ website ต่างๆ รวมไปถึงยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การขายสินค้าและการศึกษาวิจัยทางการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเพิกถอนความยินยอม เข้าถึง แก้ไข ลบ ระงับ โอนย้าย และคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหรือโดยการปรับปรุงข้อมูลของข้าพเจ้าผ่านทาง [email protected] Ged Good Life (https://lin.ee/zVmpA00)

***กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้***

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close