บริษัท ดีคอลเจน จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย “พายุปาบึก”

พายุปาบึก

บริษัท ดีคอลเจน จำกัด เดินทางเข้าช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัย “พายุปาบึก” จ. นครศรีธรรมราช พร้อมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close