GEDgoodlife

tag: การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

เคล็ดลับฟิตแอนด์เฟิร์ม ชะลอวัย ของผู้สูงอายุ

01/05/2017

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น ควรออกกำลังกายให้พอดีเหมาะสมกับวัย แต่จะออกกำลังกายแบบไหนให้แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ มาดูเคล็ดลับกันเลย

Join Activities

Archives

Copyrght ©2016 Great Eastern Drug Co., Ltd, All rights reserved.