GEDgoodlife

tag: กายบริหารผู้สูงอายุ

เคล็ดลับฟิตแอนด์เฟิร์มชะลอวัยของผู้สูงอายุ

01/05/2017

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น ควรออกกำลังกายให้พอดีเหมาะสมกับวัย แต่จะออกกำลังกายแบบไหนให้แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ มาดูเคล็ดลับกันเลย

Join Activity

Archive

Copyrght ©2016 Great Eastern Drug Co., Ltd, All rights reserved.