GEDgoodlife

tag: กลิ่นของปัสสาวะ

รู้ไหม!? ปัสสาวะผิดปกติ ขุ่น มีสี มีกลิ่น เป็นอันตราย และเสี่ยงเป็นโรคแค่ไหน?

28/02/2017

ปัสสาวะที่เราขับถ่ายออกมาในทุกๆ วันนั้นสามารถบอกโรค หรือความผิดปกติของร่างกายเราได้ หลายคนละเลย ไม่เคยสังเกตปัสสาวะตัวเองมาก่อน แต่ต่อจากนี้เรามาเริ่มสังเกตปัสสาวะของตัวเองกันดีกว่า

Join Activities

Archives

Copyrght ©2016 Great Eastern Drug Co., Ltd, All rights reserved.