GEDgoodlife

decolgen

ดีคอลเจน

เอกสารกำกับยา

สูตรในยา 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ
พาราเซตามอล (Paracetamol) 500 มก.
คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต (Chlorpheniramine Maleate) 2 มก.

ข้อบ่งใช้ :

บรรเทาหวัด น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ และเป็นไข้

วิธีใช้ :

ผู้ใหญ่รับประทานครั้ง 1-2 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ :

แผงละ 4 เม็ด

คำเตือน

 1. ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลากหรือเอกสารกำกับยา จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
 2. ผู้ที่เป็นโรคตับโรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
 3. ยานี้ทำให้ง่วงซึมจึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
 4. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 5. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด โรคต้อหิน ต่อมลูกหมากโต หรือปัสสาวะขัด นอกจากแพทย์สั่ง
 6. ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีให้นมบุตร
เก็บไว้ในที่เย็น ป้องกันแสง

ดีคอลเจน พริน ชนิดเม็ด

เอกสารกำกับยา

สูตรในยา 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ
พาราเซตามอล (Paracetamol) 500 มก.
ฟินิลเอฟฟริน ไฮโดรคลอไรด์  (Phencylephrine HCI) 10 มก.
คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต (Chlorpheniramine Maleate) 2 มก.

ข้อบ่งใช้ :

บรรเทาหวัดที่มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ และเป็นไข้

วิธีใช้ :

ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เด็กอายุ 12ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง

การเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30◦ ซ

คำเตือน

 1. ยานี้ทำให้ง่วงซึมจึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
 2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 3. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด โรคต้อหิน ต่อมลูกหมากโต หรือปัสสาวะขัด นอกจากแพทย์สั่ง
 4. ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีให้นมบุตร
 5. ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลากหรือเอกสารกำกับยา จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
 6. ผู้เป็นโรคตับโรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
 7. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคของต่อมไทรอยด์ นอกจากแพทย์สั่ง
Copyrght ©2016 Great Eastern Drug Co., Ltd, All rights reserved.