GEDgoodlife

รู้จักโรคลมชัก อันตราย! ที่อยู่ใกล้ตัว

01/09/2017

โรคลมชัก เป็นหนึ่งในโรคของกลุ่มโรคทางระบบประสาท ซึ่งโรคลมชักเกิดจาก ระบบกระแสประสาทในสมองเกิดการทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดอาการชักขึ้นมา

โรคลมชักมักจะพบมากในเด็กเล็ก ๆ อายุต่ำกว่า 2 ปี หรือผู้สูงอายุอายุมากกว่า 65 ปี โดยอาการชักนั้นมีหลายรูปแบบที่เราพบเจอได้ เช่น อาการชักเกร็ง เราจะเห็นตัวผู้ป่วย เกร็ง แข็ง อาการชักกระตุก ก็จะมีอาการชัก และกระตุกร่วมกัน และอาการชักเหม่อ ซึ่งจะสังเกตอาการได้ยาก เพราะเป็นอาการชักที่นิ่งไปเฉย ๆ คนอื่นอาจจะไม่รู้ อาการชักอาจจะเกิดช่วงเวลาสั้น ไม่นาน แล้วผู้ป่วยก็กลับมาเป็นปกติ

ผลกระทบจากโรคลมชัก

ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักอาจได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน การเข้าสังคม การเรียน และครอบครัว ซึ่งถ้าปล่อยไว้ไม่ทำการรักษา หรือไม่ให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการทำการรักษา หากเกิดอาการขึ้นขณะทำงานที่มีความเสี่ยงกับความปลอดภัย หรือขับขี่ยานพาหนะ หรือใช้ชีวิตประจำวันอยู่อาจมีความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมาได้ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ป่วยควรที่จะเข้ารับการรักษาทันท่วงที และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

โรคลมชัก

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก

การให้ยากันชักต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนว่าเป็นโรคลมชัก หรือเป็นแค่อาการชัก เพราะถ้าเป็นแค่อาการชักที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยา แต่หากเป็นโรคลมชัก จำเป็นต้องใช้ยากันชัก ซึ่ง 70% ของผู้ป่วยถ้ารับประทานยาอย่างต่อเนื่องสามารถกลับมาหายได้

ครอบครัว คนรอบข้างต้องคอยดูแล เตือนผู้ป่วยให้รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ เพราะยาควรต้องทานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยาอาจมีผลให้เกิดอาการข้างเคียง ทั้งนี้หากมีอาการข้างเคียงควรแจ้งแพทย์เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำ หรือปรับเปลี่ยนยาตามความเหมาะสม ผู้ป่วยไม่ควรหยุด หรือปรับการใช้ยาเองโดยไม่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์

โรคลมชักนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด คนที่ประสบความสำเร็จหลาย ๆ คนก็เคยประสบปัญหาจากโรคนี้ แต่การได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ก็จะทำให้ผู้ป่วยสามารถหาย และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

เรียบเรียงจาก ภญ. วรินทร ศรีประโมทย์
บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด

Join Activity

Archive

Copyrght ©2016 Great Eastern Drug Co., Ltd, All rights reserved.